Her kan du gå dybere i processen, læse om boliger, grunden og hvordan du kan blive en del af det hele.

Nyheder

Om grunden

Fridlevgrunden er kuperet ned mod en lille sø og en eng på en sydvestvendt skråning. På nabomarken er der får, som der er snak om kan overtages af Fridlev Landsby. Fridlev ligger i det smukke sagn- og istidslandskab i Lejre Kommune lige ved de store Bidstrup Skove, badesøen Avnsø og Nationalpark Skjoldungernes Land. Her er massevis af vandreruter, fjordstier og en lille trækfærge. Fridlevgrunden kalder altså på naturfolket og gummistøvlebørnene, der vil være aktive med selvforsyning og dyrehold.

Grunden er historisk og husede helt tilbage mod 1600-tallet kro, købmand, brændevinshandel, bageri, bryggeri og teglbrænderi – foruden landbrug. I 1903 blev Buskegården solgt af daværende ejer Heinrick Trebin for den nette sum af 110.000 kr. Med tiden blev bare landbruget tilbage, og i dag er der et andet bofællesskab i de gamle bygninger lige oven for vores Fridlev-grundstykke.


Her skal fridleverne bo

Boligerne

Vi er flere og flere der drømmer om en ny livsform med mere fællesskab. Vi drømmer om at komme af med parcelhuset eller komme ud af byen og finde et mere socialt og sjovere alternativ. Vi drømmer om moderne løsninger med kvalitet, komfort og tryghed. Vi drømmer om boliger der lever op til klodens behov for mindre ressourceforbrug, mindre energispild og mindre boliger, der kan mere!

Fridlevs arkitektur er inspireret af det norske “tun” eller på dansk gårdspladsen som mødested eller kollektivt samlingspunkt. Lige nu kigger vi på træhuse.

Samtidig er landsbyen i Hvalsø en del af tiny house-bevægelsen hvor smartere planløsninger gør det muligt at bo mindre, billigere og nemmere.

Siden sommeren 2019 har vi arbejdet med både ejer- og lejescenarier i Fridlev. Alt tyder nu på, at vi kun kan tilbyde ejerboliger, da lejeboligerne simpelthen bliver for dyre.

Vi påtænker at bygge tre forskellige husstørrelser med udgangspunkt i følgende målpriser:

Mini

Dit private hus på 60 - 70 m2

Derudover medejerskab af Fælleshus, Nyttehave, værksted m.m
Ejer = 1,8 - 2 mio. kr. inkl. fællesarealer*


Midi

Dit private hus på 90 - 100 m2Derudover medejerskab af Fælleshus, Nyttehave, værksted m.m.
Ejer = 2,7 - 2,9 mio. kr. inkl. fællesarealer *
 

Maxi

Dit private hus på 110 - 120 m2
Derudover medejerskab af Fælleshus, Nyttehave, værksted m.m
Ejer = 3,1 - 3,3 mio. kr. inkl. fællesarealer*


* Priserne er vejledende og dét de foreløbige beregninger indikerer. Alt efter fællesskabets ønsker og endelige budgetter vil priser skulle justeres.

Det fælles tredje

I det spirende fællesskab har de indledende snakke om identitet og værdier centreret sig om det aktive udeliv, have- og dyrehold, boliger med plads til privatliv og muligheden for at dele landsbyen op i forskellige bogrupper for henholdsvis 50+ og blandede familier.

Vi inviterer løbende ind i interessefællesskabet, sender spørgeskemaer ud og arrangerer workshops. På den måde lærer vi hinanden at kende og får konsolideret de grundlæggende rammer og hvad vi drømmer om at gøre sammen i landsbyen. Vi snakker også om arkitektur, husenes placering på grunden og fælleshusets faciliteter. Det er vejen til det fælles tredje.

Foråret 2020 går vi ind i designfællesskabet, hvor reserverer egen bolig og for alvor får medindflydelse på både udformning og fællesskab. Indtrædelse og reservation af bolig i designfællesskabet koster 40.000 kr. for en ejerbolig. Processen ser således ud: 

Processen

Interessefællesskab

Januar - marts 2020
I første fase samler vi en stor gruppe af interesserede i et forløb med workshops og udvikling.
Sammen drømmer vi, diskuterer og finder frem til et solidt koncept for landsbyen.

Hvad skal du gøre? Meld dig ind i Almenr og skriv dig på interesselisten til Fridlev. Så inviterer vi dig med.

Meld interesseFacebook

Designfællesskab

April 2020 - februar 2021
I anden fase samler vi Designfællesskabet - alle jer der skal bo i Fridlev Landsby.
Her er du og de andre bofæller med til at præcisere designet, og I lærer hinanden godt at kende. Altsammen under Almenrs kyndige ledelse.

Hvad skal du gøre? Vær medlem af Almenr og aktiv i Fridlev-gruppen. Så får du mulighed for at ansøge om en bolig i landsbyen og blive en del af det egentlige designfællesskab. Det koster 40.000 kr.


Byggefællesskab

Marts 2021 - december 2021
Det egentlige byggeri kan gå i gang. Vi inviterer til første spadestik som er en stor festdag med kriller i maven.

Hvad skal du gøre? Følg med i processen og deltag i fællesskabet undervejs i byggeperioden. Måske skal vi ud og plante blomster og bærbuske på grunden, så det står grønt og klart til indflytning.

Bofællesskab

Primo 2022
Endelig! Indflytning og indvielse af Fridlev Landsby.

Hvad skal du gøre? Glæde dig!

Almenr

Almenr har sat sig for at innovere landsbyen! Vi skaber fællesskaber omkring boligen og nytænker måden, vi skaber boligfællesskaber på. Vi kalder det Landsby 2.0 og vores motto er ”Mere. Sammen”. Vores vision er at skabe et menneskeligt samfund i landsbyskala med langt flere boligfællesskaber i alle former – et mere mangfoldigt, bæredygtigt og socialt ejendomsmarked på beboernes betingelser.

Det gør vi via en kooperativ platform, der med moderne værktøjer hjælper med at skabe fællesskaber og skaber et alternativ til traditionel developer-finansiering af boliger med crowd-finansiering og helt transparente processer og økonomi. 

Vores mission er at gøre det let at realisere et bofællesskab, og derfor har vi udviklet værktøjer og finansieringsformer til at fjerne de store barrierer, mange bofællesskabs-projekter løber ind i. 

I hjertet af Almenrs processer står arbejdet med at skabe et stærkt og levedygtigt fællesskab. Du kan læse meget mere om Almenr på Almenr.dk og Almenr.dk/vision

Tilbud til lejerne om medejerskab af Elleville Coop

Elleville Coop er Ellevilles eget administrationsselskab med en fast direktør, der også bor i Elleville. Selskabet servicerer hele fællesskabet, står for administrationen og sørger for de lokale leverandører af services mv.

Som lejer får du tilbud at blive medejer af administrationsselskabet. Det gør du, fordi vi (understøttet af ganske megen forskning) tror på, at fællesskaber trives ekstra godt med kooperativt medejerskab.

Det sikrer fuld transparens, demokratisk indflydelse og tæthed til fællesskabets faktiske behov.

Konkret betyder det, at Elleville Coop – det selskab, der står for driften af Elleville, ejes som et kooperativ af fællesskabets medlemmer og Almenr.

Der vil blive udarbejdet et fuldt prospekt for Elleville Coop, og det forventes, at en anpart vil koste 20.000 og kunne forrentes med 4%

Interesseret?

Tilmeld dig og svar på et par spørgsmål, så vi kan lære dine drømme og behov bedre at kende. Når du har gjort det, inviterer vi til workshops hvor du får mulighed for at møde kræfterne bag, og de andre interesserede. Du kan herefter ansøge om at blive en del af designfællesskabet (og reservere en bolig).

Hvis du vil opbygge anciennitet, skal du være medlem af Almenr. Det koster 69 kr. om måneden. Dit medlemskab viser din interesse og giver dig adgang til events og information, både til Fridlev og alle andre nuværende og fremtidige Almenr-bofællesskaber. Det dækker hele husstanden.

Meld interesse

Gå til Fridlev forsiden

Mere. Sammen.

Afspil video

Mere. Sammen.

Afspil video